Copyright en Disclaimer

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (Johan Kraay) worden gereproduceerd, gebruikt of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.
 
Disclaimer
De website Veelzijdig naar de top is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Veelzijdig naar de top hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Veelzijdig naar de top kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.